สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนนางรอง สพม.บุรีรัมย์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนนางรอง สพม.บุรีรัมย์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 – วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.