โครงการค่ายประวัติศาสตร์“เพื่อการอนุรักษ์และจัดแสดงโบราณวัตถุห้องศูนย์วัฒนธรรม โรงเรียนนางรอง”ในระหว่างวันที่วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการค่ายประวัติศาสตร์“เพื่อการอนุรักษ์และจัดแสดงโบราณวัตถุห้องศูนย์วัฒนธรรม โรงเรียนนางรอง”ในระหว่างวันที่วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องศูนย์สื่อการศึกษา และศูนย์วัฒนธรรม โรงเรียนนางรอง ภาพกิจกรรม

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.