กำหนดการวันรักวันลา

 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทุกท่าน และนักเรียนทุกคน และแสดงความยินดีต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทุกคน ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 กำหนดการจังานวันปัจฉิมนิเทศ และวันรักวันลา ปีการศึกษา 2565 ใน วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.