เชียร์นางสาวจารุวรรณ หมื่นฤทธิ์ “ดรีม” เข้าร่วมแข่งขัน เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13เชียร์นางสาวจารุวรรณ หมื่นฤทธิ์ “ดรีม”

ส่งกำลังใจ และแรงเชียร์นางสาวจารุวรรณ หมื่นฤทธิ์ “ดรีม” นักเรียนชั้น ม.5/13 โรงเรียนนางรอง ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมแข่งขัน เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 256 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.