กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) โรงเรียนนางรองนำนักเรียนกลุ่มความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) โรงเรียนนางรองนำนักเรียนกลุ่มความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ดังนี้

1.วัดพระศรีรัตนาศาสดาราม(วัดพระแก้ว)กราบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและชื่นชมงานจิตรกรรมไทย ชมพิพิธภัณฑ์ภายในวัด

2.หอศิลป์ร่วมสมัย moka ชื่นชมงานศิลปะหลากหลายจากศิลปินที่มากฝีมือระดับประเทศและระดับโลก

3.เยี่ยมชมผลงานและสนทนากับศิลปินอาชีพและเป็นศิลปินมรดกอีสานที่หอศิลป์ อ.สมาน และสนทนารับความรู้ด้านการทำงานศิลปะจาก อ.สมาน คลังจัตุรัส ศิลปินมรดกอีสานและศิลปินอาชีพ

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.