ครูอาสาสมัครจีน Miss Lu You zhu อำลากลับจีน

ครูอาสาสมัครจีน Miss Lu You zhu เข้าพบผู้บริหารเพื่ออำลาคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนนางรอง เดินทางกลับประเทศจีนเนื่องจากหมดวาระในการปฏิบัติหน้าที่ในการสอนภาษาจีนที่โรงเรียนนางรองขอให้คุณครูเดินทางกลับอย่างปลอกภัยและมีความสุขในอนาคตข้างหน้า

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.