กิจกรรมวันรักวันลา การเวกช่อที่ 73 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาพรับเกียรติบัตร https://drive.google.com/drive/folders/1qkhHYEeoNjx4dJAmQBX_gE2eQ0F-TWjl
คลิปภาพสำหรับนักเรียนชั้น ม. 6 สามารถนำไปตัดต่อได้ https://drive.google.com/drive/folders/1yz56IhjIDBPQCEX00z1I9CxxGYNGQiwV

สามารถชมภาพกิจกรรมในวันงานที่เพจ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนนางรอง https://www.facebook.com/profile.php?id=100067749159710

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.