ครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ณ ค่ายแสมสารครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย นำนักเรียนระดับชั้น ม.5/12 และม. 6/12 โรงเรียนนางรอง เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ณ ค่ายแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 256

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.