ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจัดกิจกรรมค่ายนำเสนอ ผลงานวิชาการ และส่งเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

22-23 มีนาคม 2566 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจัดกิจกรรมค่ายนำเสนอ ผลงานวิชาการ และส่งเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ณ fountain three resort อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

🔸 กิจกรรมนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

🔸 กิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ walk rally

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.