ชุมนุมดาราศาสตร์โรงเรียนนางรอง ร่วมชมปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวศุกร์ในช่วงหัวค่ำของวันที่ 24 มีนาคม 2566

ชุมนุมดาราศาสตร์โรงเรียนนางรอง ร่วมชมปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวศุกร์ในช่วงหัวค่ำของวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ สนามบาสหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนางรองซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยาก เกิดขึ้นไม่บ่อยนักสามารถชมได้ด้วยตาเปล่าและบันทึกภาพผ่านกล้องโทรทรรศน์

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.