นายธนภัทร ศรีสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 โรงเรียนนางรอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ รางวัลระดับประเทศ จากการคัดเลือกทั่วประเทศ “เพชรแห่งแผ่นดิน”

โรงเรียนนางรอง ขอแสดงความยินดีนายธนภัทร ศรีสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 โรงเรียนนางรอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ รางวัลระดับประเทศ จากการคัดเลือกทั่วประเทศ “เพชรแห่งแผ่นดิน” ครั้งที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “The 2 nd The Earth Diomond Award 2022” จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.