ค่าย 1 สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนางรอง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนางรอง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 3 คนจากศูนย์

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.