รงเรียนนางรอง ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ประจำปี 2566เพื่อสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์

โรงเรียนนางรอง ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ประจำปี 2566เพื่อสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ ส่งเสริมให้เกิดการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์และศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียนอย่างแพร่หลาย

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.