Monthly Archives: มิถุนายน 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น ม.6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรั […]

คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนกำแพง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกศรีสะเกษ มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนกำแพง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท […]

โรงเรียนนางรองได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเรียนนางรองโรงเรียนนางรองได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

รูปภาพเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folde […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.