คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนกำแพง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกศรีสะเกษ มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนกำแพง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกศรีสะเกษ จำนวน 22 คนมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.