มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น ม.6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.