กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนนางรองจัดกิจกรรมค่ายสังคมศึกษา “เรียนรู้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์” ครั้งที่ 3

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนนางรองจัดกิจกรรมค่ายสังคมศึกษา “เรียนรู้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ และหอประชุมการเวก วิทยากรโดยคณาจารย์ และนักศึกษา จาก สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

คลังภาพ

https://photos.app.goo.gl/BSS5bg6bGAJ87Sp47

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.