กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ครั้งที่ 20

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง

……………………………………………………………..

บรรยากาศกิจกรรม : https://youtu.be/9CjMkGqakvc

รูปภาพเพิ่มเติม1 : https://drive.google.com/…/1C67JFtlXKzynh86Wp7dOoLOCQ…

รูปภาพเพิ่มเติม2 : https://drive.google.com/…/18UIPIscHzuAVEpoADjP2OKme5XV…

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.