คลินิกหมอครอบครัวหนองตาหมู่โรงพยาบาลนางรอง มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก(HPV)ให้กับนักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนางรอง ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครอง นักเรียนและครูโรงเรียนนางรอง

คลินิกหมอครอบครัวหนองตาหมู่โรงพยาบาลนางรอง มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก(HPV)ให้กับนักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนางรอง ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครอง นักเรียนและครูโรงเรียนนางรอง

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.