ขอแสดงความยินดีกับนายธนภัทร ศรีสุวรรณ เยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม การสื่อสารและอาชีพขอแสดงความยินดีกับนายธนภัทร ศรีสุวรรณ

ขอแสดงความยินดีกับนายธนภัทร ศรีสุวรรณ เยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม การสื่อสารและอาชีพขอแสดงความยินดีกับนายธนภัทร ศรีสุวรรณ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.