ณะผู้กำกับลูกเสือ พร้อมด้วยลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนนางรองประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

คณะผู้กำกับลูกเสือ พร้อมด้วยลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนนางรองประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนนางรองประธานในพิธี :นายประสิทธิ์ โคตรภูธร รองผู้อำนวยการ
📸ครูจามจุรี สระแก้ว

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.