นายประสิทธิ์ โคตรภูธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมที่มีผลการแข่งขันทางวิชาการยอดเยี่ยม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายประสิทธิ์ โคตรภูธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมที่มีผลการแข่งขันทางวิชาการยอดเยี่ยม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.