กิจกรรม “พี่พบน้อง”แนะแนวการศึกษาต่อและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่าโรงเรียนนางรอง ณ หอประชุมการเวก

กิจกรรม “พี่พบน้อง”แนะแนวการศึกษาต่อและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่าโรงเรียนนางรอง ณ หอประชุมการเวก ดำเนินกิจกรรม:งานแนะแนว ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

📍ภาพกิจกรรม👉🏻https://drive.google.com/…/14gQGPGa2…

📍ภาพกิจกรรม👉🏻https://drive.google.com/…/1-q1q2fNr…

📸 ครูศีตกาล ทวีลาภ ,ครูกันติพัฒน์ กันชัย

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.