นางสาวศิรภัสสร  ศิริพิพัฒน์ถาวร โรงเรียนนางรองได้รับเลือกเป็น  รองประธานสภานักเรียน สพม. บุรีรัมย์ คนที่ 3 ฝ่ายอนามัย

นางสาวศิรภัสสร  ศิริพิพัฒน์ถาวร โรงเรียนนางรองได้รับเลือกเป็น  รองประธานสภานักเรียน สพม. บุรีรัมย์ คนที่ 3 ฝ่ายอนามัย

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์โครงการค่ายสภานักเรียน “ สพม.บุรีรัมย์ ปลอดภัย เข้าใจภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ” ประจำปีการศึกษา 2566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาบุรีรัมย์  ครั้งที่ 1/2566ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

ผู้เข้าร่วมโครงการ
นางสาวศิรภัสสร ศิริพิพัฒน์ถาวร  ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน และ
นายธิติวุฒิ ปะทะโก  รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนนางรอง

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.