โครงการเตรียมความพร้อมสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขา ชีววิทยา

โครงการเตรียมความพร้อมสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขา ชีววิทยา ตั้งแต่เวลา 9:00 น ถึง 16:00 น ณ ห้อง 428

วิทยากร ครูคิง สุดยอดติวเตอร์ สรุป concept กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมเจาะลึกแนวข้อสอบ สอวน. ชีววิทยา

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.