โรงเรียนนางรอง ขอแสดงความยินดีเด็กชายรัชพล ลิ้มพิพัฒน์ถาวร  ชั้น ม.1/5 ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” รายการ E-SAN PREMIER LEAGUE TAEKWONDO KHON KAEN ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนนางรอง ขอแสดงความยินดีเด็กชายรัชพล ลิ้มพิพัฒน์ถาวร  ชั้น ม.1/5 ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” รายการ E-SAN PREMIER LEAGUE TAEKWONDO KHON KAEN ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว (D) Blue Belt 13-14 ปี ชาย ณ. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น วันที่ 22 กรกฎาคม 2566

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.