Monthly Archives: สิงหาคม 2023

นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง มอบช่อดอก […]

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนางรอง นำนักเรียนที่สนใจจำนวน 77 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ ตามโครงการ “โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ” โดยเข้าปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (กายวิภาคศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนางรอง นำนักเรียนที่สนใจจำ […]

โครงการค่าย “เติมเต็มความรู้สู่ สอวน. ภูมิศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนางรอง ได้จัดทำ […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.