โครงการค่าย “เติมเต็มความรู้สู่ สอวน. ภูมิศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนางรอง ได้จัดทำโครงการค่าย “เติมเต็มความรู้สู่ สอวน. ภูมิศาสตร์ “ ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ในระหว่างวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2566 โดยวิทยากร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 3 ท่าน และคณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 19 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นำนักเรียนเข้าสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย เพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกประจำปี 2024 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.