ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนางรอง นำนักเรียนที่สนใจจำนวน 77 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ ตามโครงการ “โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ” โดยเข้าปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (กายวิภาคศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนางรอง นำนักเรียนที่สนใจจำนวน 77 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ ตามโครงการ “โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ” โดยเข้าปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (กายวิภาคศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.