นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษจำนวน 3 ท่าน คือ ครูศิริปัญญา สะเดา,ครูดาวประกาย บานโพธิ์ และครูปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.