นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ชั้นม.1/12 โรงเรียนนางรอง ร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2565 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ชั้นม.1/12 โรงเรียนนางรอง ร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2565 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ใส่ความเห็น

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.