เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ .ปทุมธานีเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 คณะครูโรงเรียนนางรองนำโดย นางมนัญชยา แกกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ .ปทุมธานี

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.