https://news.malukubaratdayakab.go.id/application/terpercaya/https://singa2.papua.go.id/storage/2023/https://news.malukubaratdayakab.go.id/application/gratis/
พฤศจิกายน 2023 – โรงเรียนนางรอง

Monthly Archives: พฤศจิกายน 2023

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ กิจกรรมทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนระดับชั้น ม.6

วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2566 งานแนะแนว ฝ่ายบริหารงานวิชา […]

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ 2566 นายกีรติ การรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้กับครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนที่มีผลการแข่งขันในระดับเหรียญทองชนะเลิศ จำนวน 13 รายการ รวมถึงรายการสอบ Center One และ Top Test 📸นายอภิวัฒน์ สิทธิเสนา

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 43 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ณ จังหวัดมุกดาหาร

การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นนำ้หนักไม่เกิน 54 กิโ […]

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 43 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ณ จังหวัดมุกดาหาร

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กิ […]

“กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย” โรงเรียนนางรอง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2566

ผลการแข่งขัน “กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย” […]

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล สถานศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพระราชทานและระบบเครือข่ายการศึกษา

นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู […]

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 43 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ณ จังหวัดมุกดาหาร

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กิ […]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (Lab Boy) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนนางรอง เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.