Monthly Archives: มีนาคม 2024

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (24 มีนาคม 2567)

 1. ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรี […]

ประกาประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (24 มีนาคม 2567)

 ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประเภท นัก […]

โรงเรียนนางรองร่วมกับสถานีตำรวจภูธรนางรอง ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางรักษาความปลอดภัย และป้องกันเหตุนักเรียนในโรงเรียนนางรองโรงเรียนนางรองร่วมกับสถานีตำรวจภูธรนางรอง

โรงเรียนนางรองร่วมกับสถานีตำรวจภูธรนางรอง นำโดย ดร.มานั […]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการประชันกลอนสด“เรียงร้อยกรองกานท์ สืบสานวรรณศิลป์ ถิ่นเมืองแกลง ครั้งที่3” ชิงถ้วยเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทวงวัฒนธรรม

📌ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ทีม(hand pointing right) […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแรงบันดาลใจในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแรงบันดาลใจในการทำโครงงานว […]

ค่ายสานฝันสู่วันแห่งอนาคต จุฬา-บุรีรัมย์ ครั้งที่ 19

ค่ายสานฝันสู่วันแห่งอนาคต จุฬา-บุรีรัมย์ ครั้งที่ 19 รั […]

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนนางรอง เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม

นักศึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-3 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่ […]