โรงเรียนนางรอง ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรนางรองและเทศบาลเมืองนางรอง ดำเนินการทาสีแถบจราจร และทางม้าลาย

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 โรงเรียนนางรอง ร่วมกับสถานีตำร […]

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระหว่างโรงเรียนนางรองและโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนนางรอง นำโดยนายมานัส […]

ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่างโรงเรียนนางนางรองกับโรงเรียนกลันทาพิทยาคม

วันที่ 29 มกราคม 2567 นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโร […]

กิจกรรมวันตรุษจีน 2567 (Chinese New Year 2024)

📣📣เชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมสนุกกับกิจกรรมวันตรุษ […]

สถานีตำรวจภูธรอำเภอนางรอง มาให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องวินัยจราจร

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 พันตำรวจตรีชัยชนะ จันทราฤทธ […]

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นำนักเรียนชั้น ม.1/12 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายศึกษาเรียนรู้สิ่งแวดล้อมสะแกราช

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้ […]

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางสังคม (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันที่ 28 มกราคม 2567 คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ นำนั […]

นักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ.ขอนแก่น

บรรยากาศการเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ.ขอนแก่น นักเรี […]

ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับชั […]