Category Archives: ประชาสัมพันธ์

รงเรียนนางรอง ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ประจำปี 2566เพื่อสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์

โรงเรียนนางรอง ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แ […]

ดร.มานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและเป็นกรรมการยกร่างการกำหนดกรอบและจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมค้นหาจุดเด่นเน้นอัตลักษณ์มัธยมศึกษาไทย

ดร.มานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง เข้าร่วมป […]

นายธนภัทร ศรีสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 โรงเรียนนางรอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ รางวัลระดับประเทศ จากการคัดเลือกทั่วประเทศ “เพชรแห่งแผ่นดิน”

โรงเรียนนางรอง ขอแสดงความยินดีนายธนภัทร ศรีสุวรรณ นักเร […]

นางสาวญาดา ศรีไชโยรักษ์ ม.5/11 รางวัล เหรียญทองแดงกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้หญิง น้ำหนักเกิน 68 กิโลกรัม

โรงเรียนนางรอง ขอแสดงความยินดีกับนางสาวญาดา ศรีไชโยรักษ […]

ชุมนุมดาราศาสตร์โรงเรียนนางรอง ร่วมชมปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวศุกร์ในช่วงหัวค่ำของวันที่ 24 มีนาคม 2566

ชุมนุมดาราศาสตร์โรงเรียนนางรอง ร่วมชมปรากฏการณ์ดวงจันทร […]

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจัดกิจกรรมค่ายนำเสนอ ผลงานวิชาการ และส่งเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

22-23 มีนาคม 2566 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระ […]

ครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ณ ค่ายแสมสารครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย นำนั […]

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบวุฒิบัตรแก่ นายมานัส เวียงวิเศษ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานป […]

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่ประกาศชมเชย แก่ นายมานัส เวียงวิเศษเป็นผู้เข้ารับการพัฒนาที่เข้ารับการพัฒนาครบทุกชั่วโมง

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานป […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.