Breaking News

โรงเรียนนางรอง ดำเนินการจัดหาเครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรดมาคัดกรองอุณหภูมิร่างกายของนักเรียน

โรงเรียนนางรอง ดำเนินการจัดหาเครื่องมือวัดอุณหภูมิ …

Read More »

ขอขอบคุณนายไตรเทพ งามกมล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขต 6 และนายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง. ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบเจลแอลกอฮอล์และสบู่เหลวล้างมือให้แก่โรงเรียนนางรอง

โรงเรียนนางรอง ขอขอบคุณนายไตรเทพ งามกมล สมาชิกสภาผ …

Read More »

ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 8.00 -8.30 น. ณ หอประชุม …

Read More »

คณะผู้บริหารและครูตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

นายมานัส เวียงวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง ร่วมก …

Read More »

ตัวแทนคณะครูและตัวแทนนักเรียน ชมรม To be number one โรงเรียนนางรองได้เดินทางไปร่วมแสดงในงานรวมพลคนทูบีนัมเบอร์วัน และงานทูบีหรรษา ลั้นลาปีใหม่ 64 ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

ตัวแทนคณะครูและตัวแทนนักเรียน ชมรม To be number on …

Read More »

กิ่งกาชาดอำเภอนางรองร่วมกับโรงพยาบาลนางรอง. ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง

กิ่งกาชาดอำเภอนางรองร่วมกับโรงพยาบาลนางรอง. ได้ออก …

Read More »