คุณครูชลิดา วรรณโพธิ์กลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนางรองได้รับทุนภายใต้โครงการสอนภาษาไทยเเละวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

คุณครูชลิดา วรรณโพธิ์กลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โ […]

เด็กชายรัชพล ลิ้มพิพัฒน์ถาวร ชั้น ม.1/5 ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน”รายการ E-SAN TAEKWONDO PREMIER LEAGUE ประจำปี 2023

โรงเรียนนางรองขอแสดงความยินดีกับเด็กชายรัชพล ลิ้มพิพัฒน […]

นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และคณะศึกษานิเทศก์ มาติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดเรียน

นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ […]

การเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรี […]

การปฐมนิเทศ การอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566การปฐมนิเทศ การอบรมคุณธรรม

โรงเรียนนางรอง

ฝ่ายบริหารบุคคล โรงเรียนนางรอง ประกาศจ้าง ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกจำนวน ๕ อัตรา

ฝ่ายบริหารบุคคล โรงเรียนนางรอง ประกาศจ้าง ตำแหน่งที่จะด […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.