ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการมอบเจลแอลกอฮอล์ขนาด 500 มิลลิลิตร และหน้ากากอนามัย (50 ชิ้น/กล่อง) ให้แก่นักเรียนทุกห้อง

โรงเรียนนางรอง ดำเนินการมอบเจลแอลกอฮอล์ขนาด 500 มิลลิล

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ Active Learning ในยุค COVID-19

นายอุดม นามสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ