กันยายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
ตำบล/อำเภอที่ตั้ง
เทศบาลเมืองนางรองชุมชนหนองรี , ชุมชนหนองกราด ,ชุมชนหนองเสม็ด , ชุมชนบ้านเก่า , ชุมชนวัดขุนก้อง , ชุมชนวัดร่องมันเทศ , ชุมชนวัดกลาง , ชุมชนวัดหัวสะพาน , ชุมชนวัดป่าเรไร , ชุมชนป่าตาเส็ง , ชุมชนวัดป่ารักษ์น้ำ , ชุมชนจะบวก , ชุมชนโคกหลวงพ่อ , ชุมชนบ้านถนนหัก , ชุมชนถนนหักพัฒนา , ชุมชนวัดถนนหัก , ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง , ชุมชุนหนองโพรง , ชุมชนทุ่งแหลม , ชุมชนดอนแสลงพันธ์
ตำบลนางรอง หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 5  หมู่ที่ 14           
ตำบลถนนหักหมู่ที่ 1  หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7
     โรงเรียนนางรองเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ ตั้งอยู่เลขที่ 19 ถนนณรงค์รักษาเขต อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเนื้อที่ 42 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา มีอาณาเขตดังนี้ คือ
ทิศเหนือ    จด ถนนณรงค์รักษาเขต
ทิศใต้     จด ซอยและที่ดินนายด้วงอภัยจิตร์
ทิศตะวันออก   จด วัดป่าเรไร
ทิศตะวันตก   จด หนองตาหมู่ที่ดินนายไปล่สงฆ์เจริญธรรม และที่ดินนายเอื้อนสังวรกิจ
  1. นายสเริง  วัฒนสุข     ครูใหญ่ พ.ศ. 2493-2500
  2. นายเสถียร  โพธิ์พิพัฒน์   อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2500-2503
  3. นายสุภณ  กมลชัย     อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2503-2520
  4. นายกิตติ  ศรีเพชรพงษ์    อำนวยการ พ.ศ. 2520-2523
  5. นายพีรพันธุ์ ฉกรรจ์ศิลป์    ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2523-2530
  6. นายไสว  คงนันทะ     ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2530-2533
  7. นายบุญช่วย  บุญญะภานุพล  ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2533-2536
  8. นายประกิจ  แมนประโคน   ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2536-2543
  9. นายดำรง  กรเกศกมล    ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2543-2551
  10. นายวิชัย  อำไธสง     ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2551-2553
  11. นายปัณณทัต วิวัตรชัย    ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554–2558
  12 นายสมศักดิ์ แต้มโคกสูง   ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2558–2560
  13 นายสรายุทธ เสลารักษ์    ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2560–2562
  14 นายมานัส เวียงวิเศษ    ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

นายมานัส เวียงวิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนางรอง