ข่าวประชาสัมพันธ์

นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และคณะ ติดตามและให้กำลังใจการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวญาดา ศรีไชโยรักษ์ ม.4/11 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้หญิง น้ำหนักไม่เกิน 73 กก. การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์