นายธนภัทร ศรีสุวรรณเข้ารับรางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติด้านศิลปวัฒนธรรม การสื่อสาร และอาชีพนายธนภัทร ศรีสุวรรณ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง และ นายปกรณ์ กรึ่มกระโทก ค […]

คณะกรรมการออกเยี่ยม ติดตาม ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.ประจำปีการศึกษา 2566

คณะกรรมการออกเยี่ยม ติดตาม ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาพระรา […]

พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนนางรอง ประจำปีการศึกษา 2566จากกองทุนส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนนางรอง ณ หอประชุมการเวก

นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง เป็นประธานในพิธีมอ […]

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ชั้นม.1/12 โรงเรียนนางรอง ร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2565 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ชั้นม.1/12 โ […]

เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ .ปทุมธานีเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 คณะครูโรงเรียนนางรองนำโดย […]

นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง มอบช่อดอก […]

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนางรอง นำนักเรียนที่สนใจจำนวน 77 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ ตามโครงการ “โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ” โดยเข้าปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (กายวิภาคศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนางรอง นำนักเรียนที่สนใจจำ […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.